Polityka Prywatności


25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Swoich klientów oraz ich pracowników, że wdrożyliśmy procedury

Zapewniające podjęcia wszelkich środków gwarantujących bezpieczeństwo własnych jak i powierzonych do przetwarzania danych osobowych, takich jak:

1)    pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych,

2)    zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności, odporności systemów i usług przetwarzania,

3)    zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

4)             regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w przepisach. Wszelkiego rodzaju żądania w tym zakresie prosimy kierować na adres: p.maletka@colberg.pl

Zastrzegamy sobie prawo realizacji powyższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.